Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Projekty planów miejscowych wyłożone do wglądu

Powrót do listy

23.01.2017

Do publicznego wglądu zostały wyłożone projekty następujących planów miejscowych:

1 ) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej (wyłożenie ponowne)

2) projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującej teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo symbolem 074 ZPL (obszar dawnych „łazienek”);

3) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej

Projekty wyłożone są do publicznego wglądu w dniach 21.01.2017 r.
do 10.02.2017 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 19.00, w sobotę w godz. 11.00 – 18.00, w niedzielę w godz. 11.00 – 16.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.
Z projektami planów można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany