Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg na sprzedaż nieruchomości Orłowska13-15 został odwołany

Powrót do listy

02.12.2021

Nieruchomość w Orłowie, na której niegdyś działał słynny klub „Maxim" na razie nie znajdzie nowego właściciela. Postępowanie dotyczące gruntów przy ul. Orłowskiej 13-15 zostanie odwołane ze względu na wniosek, który w przeddzień przetargu wpłynął do Sądu Rejonowego w Gdyni.

Ponad 7,7 tys. metrów kwadratowych w atrakcyjnej lokalizacji w samym sercu Orłowa to teren, który mógł wkrótce zyskać nowego inwestora. Tak się jednak nie stanie. Miasto jest zmuszone odwołać zaplanowane na najbliższy piątek (3 grudnia) postępowanie przetargowe dotyczące nieruchomości przy ul. Orłowskiej 13-15.

Powodem jest wniosek, który wpłynął do Sądu Rejonowego w Gdyni i dotyczy wpisu do ksiąg wieczystych o zakazie zbywania lub obciążania nieruchomości. Oznacza to, że poszukiwania kupca na teren po byłym „Maximie" przesuną się w czasie. Swoje roszczenia dotyczące tzw. prawa pierwszeństwa nabycia działki zgłosił reprezentant osoby podającej się za spadkobiercę byłego właściciela terenu. Wnioskodawca zdecydował się na taki ruch pomimo otrzymania informacji, że owo prawo mu nie przysługuje – na co wskazywały wcześniejsze analizy. Miejscy prawnicy nie mają wątpliwości, iż zgłaszane roszczenia spowodują jedynie kilkuletnie przedłużenie całej procedury, ale nie przyniosą wnioskującemu pożądanego rozstrzygnięcia. Sytuacja prawna gruntu jest zawsze dokładnie analizowana jeszcze przed ogłoszeniem przetargu.

Ostatecznie Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał postanowienie w tej sprawie na dwa dni przed planowanym przetargiem, czyli 1 grudnia. Miasto już wcześniej podjęło działania, które będą zmierzać do jak najszybszego wyjaśnienia całej sytuacji. Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek wystosował odpowiedź do osoby zgłaszającej roszczenia, w której podkreśla, iż z prawnego punktu widzenia nie można uznać jej za spadkobiercę poprzedniego właściciela nieruchomości, gdyż nie doszło do pozbawienia prawa własności nieruchomości lub przejęcia majątku.

Prezydent powołuje się także na zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tj. Dz.U z 2021r. Poz. 1899.) - na podstawie art. 34 ust.1 pkt 2 prawo do pierwokupu przysługuje jedynie poprzedniemu właścicielowi pozbawionemu prawa własności przed 5 grudnia 1990 r. lub jego spadkobiercy.

Przypomnijmy, że przedmiotem postępowania był położony zaledwie kilkadziesiąt metrów od linii brzegowej teren przy ul. Orłowskiej i promenadzie Królowej Marysieńki. Jego cena wywoławcza to 25 milionów złotych (bez VAT). Należące do miasta grunty to nie tylko nieruchomość, na której do 2004 roku funkcjonował słynny klub „Maxim", ale i sąsiednia działka po przedwojennym pensjonacie „Czerwony Dwór". Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyszły właściciel w tym miejscu będzie mógł zlokalizować usługi turystyki i kultury, a także (częściowo) wielorodzinną zabudowę mieszkaniową.

Grudniowy przetarg wzbudził zainteresowanie kilku potencjalnych inwestorów, którzy zdecydowali się wpłacić w terminie niezbędne wadium, ale będą musieli zaczekać na uregulowanie sytuacji prawnej.
/źródło:gdynia.pl/