Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg na sprzedaż tereny przy ul. Spacerowej w Orłowie już ogłoszony!

Powrót do listy

22.07.2022

Na 29 września 2022r. został zaplanowany przetarg na sprzedaż terenu położonego przy ul. Spacerowej w Orłowie. Nieruchomość składająca się z dwóch działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 4611m2, zgodnie z zapisami planu miejscowego, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w budynkach zawierających do 8 mieszkań, zabudowę usługową.
Cena wywoławcza 22.000.000zł.
Aby wziąć udział w przetargu wadium w wysokości 2.200.000zł należy wpłacić do dnia 26.09.2022r.
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu!