Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg rozstrzygnięty / Pawia

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Pustki Cisowskie -Demptowo
 • Ulica: Pawia
 • Obręb: Pustki Cisowskie
 • Nr działki: 893
 • Cena: 350 000 zł +23% VAT
 • Powierzchnia: 1192 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00017303/4 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
  Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu odbywa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez Wydział Architektoniczno-Budowlany UM Gdyni na podstawie złożonego wniosku. Pobierz wniosek
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0.35 km
 • - od morza: 7,7 km
 • - od obwodnicy: 2,2 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,8 km
 • - od centrum miasta: 7,6 km
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość położona jest w rejonie ul.Pawiej, przy ekranach akustycznych Drogi Obwodowej Trójmiasta. Stanowi ją porośnięta nieregulowaną roślinnością, niezagospodarowana działka, bez dostępu do drogi publicznej, której geodezyjny użytek oznaczony jest symbolem „RV” dlatego zmiana jej przeznaczenia zobowiązuje przyszłego inwestora do uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolnej. Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i otwartych terenów inwestycyjnych. Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej oraz brak możliwości samodzielnej zabudowy, nieruchomość jest oferowana do zbycia w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich. Badań geotechnicznych nie prowadzono. Usuwanie ewentualnych kolizji z istniejącymi na działce zainwestowaniem, na koszt nabywcy nieruchomości. Usuwanie roślinności w uzgodnieniu w Wydziałem Ogrodnika Miasta Gdyni. Przyszłe uzbrojenie w media, na warunkach uzgadnianych z gestorami sieci, na etapie realizacji inwestycji.W księdze wieczystej obejmującej przedmiotową nieruchomość, w dziale III, wpisane są ostrzeżenia o roszczeniach wobec działek objętych księgą. Żadne z ostrzeżeń nie dotyczy działki przygotowywanej na sprzedaż. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU ustnym ograniczonym: 1) złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu - druk w plikach do pobrania 2) złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności/użytkowania wieczystego lub współwłasności/współużytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do przedmiotowej nieruchomości - druk w plikach do pobrania 3) przedłożenie dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium. W przypadku współwłaścicieli nieruchomości, powyższe dokumenty powinni złożyć wspólnie. Termin spełnienia warunków został podany w ogłoszeniu o wyznaczeniu terminu przetargu - w drukach do pobrania.