Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Pawia

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Pustki Cisowskie -Demptowo
 • Ulica: Pawia
 • Obręb: Pustki Cisowskie
 • Nr działki: 893
Cena: 350 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
35 000 zł3 500 zł
Przetarg: 23.06.2023
Wpłata wadium do:
Numer konta:


14.05.2023
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 1192 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00017303/4 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
  Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu odbywa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez Wydział Architektoniczno-Budowlany UM Gdyni na podstawie złożonego wniosku. Pobierz wniosek
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0.35 km
 • - od morza: 7,7 km
 • - od obwodnicy: 2,2 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,8 km
 • - od centrum miasta: 7,6 km
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i otwartych terenów inwestycyjnych. Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej oraz brak możliwości samodzielnej zabudowy, nieruchomość jest oferowana do zbycia w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU ustnym ograniczonym: 1) złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu - druk w plikach do pobrania 2) złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności/użytkowania wieczystego lub współwłasności/współużytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do przedmiotowej nieruchomości - druk w plikach do pobrania 3) przedłożenie dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. W przypadku współwłaścicieli nieruchomości, powyższe dokumenty powinni złożyć wspólnie.

Szczegóły przetargu ograniczonego

Data: 23 czerwca 2023 godz. 10:00
Typ ofert: grunty