Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

W trakcie opracowywania / Powstania Styczniowego 12-16

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Redłowo
 • Ulica: Powstania Styczniowego 12-16
 • Obręb: Redłowo
 • Nr działki: 1435
 • Powierzchnia: 1486 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00024106/5 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
  Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu odbywa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez Wydział Architektoniczno-Budowlany UM Gdyni na podstawie złożonego wniosku. Pobierz wniosek
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,1 km
 • - od centrum miasta: 3,1 km
 • - od obwodnicy: 6,2 km
 • - od autostrady: 35,5 km
 • - od portu lotniczego: 17,4 km
 • - od portu morskiego: 9,2 km
 • Dodatkowe informacje: Gmina analizuje możliwość zabudowy nieruchomości zespołem pawilonów Handlowo-usługowych z ogólnodostępnymi miejscami parkingowymi.