Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

W trakcie opracowywania / Powstania Wielkopolskiego/Powstania Styczniowego

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Redłowo
 • Ulica: Powstania Wielkopolskiego/Powstania Styczniowego
 • Karta mapy: 0025
 • Obręb: Redłowo
 • Nr działki: cz. 1470 i 1443/4
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00023812/0 i GD1Y/00122433/3 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych lub mieszkaniowo-usługowych
  strefa planistyczna: 19 MW2
  Zobacz plan
 • Dodatkowe informacje: Obecnie trwają czynności przy wydzieleniu geodezyjnym obszaru 19 MW2 ( pow. ok 742 m2)