Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg w przygotowaniu / Powstania Styczniowego

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Redłowo
 • Ulica: Powstania Styczniowego
 • Karta mapy: 0025
 • Obręb: Redłowo
 • Nr działki: 1470/2 i 1443/5
 • Cena: 950 000 zł +23% VAT
 • Powierzchnia: 735 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00023812/0 i GD1Y/00122433/3 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych lub mieszkaniowo-usługowych
  strefa planistyczna: 19 MW2,U
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,1 km
 • - od morza: 0,5 km
 • - od obwodnicy: 10 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,1 km
 • - od centrum miasta: 1 km
 • - od autostrady: 76 km
 • - od portu lotniczego: 28 km
 • - od portu morskiego: 15,5 km
 • Dodatkowe informacje: Część skarpy zajęta została nasadzeniami wykonanymi przez sąsiednią wspólnotę mieszkaniową bez posiadania stosownego tytułu prawnego.