Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Reforma planowania przestrzennego i usprawnienie inwestycji budowlanych

Powrót do listy

03.11.2017

Obszary zintegrowanego inwestowania (OZI) i doprecyzowania kwestii wydawania decyzji o warunkach zabudowy te elementy reformy planowania przestrzennego powinny zafunkcjonować jeszcze przed kompleksową zmianą, którą wprowadzi Kodeks urbanistyczno-budowlany – takie wnioski płyną z posiedzenia Głównej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.
Sprawny system planistyczny nie ogranicza wolności budowlanej, tylko tworzy warunki do efektywnego korzystania z niej. Obecnie największym zagrożeniem dla wolności budowlanej jest decyzja o warunkach zabudowy – nikt nie ma pewności, czy obok jego domu nie powstaną obiekty uciążliwe, takie jak ubojnie albo zakłady przemysłowe.
MIB pracuje aktualnie nad projektami: ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego (tzw. ustawa inwestycyjna); ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego; ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa (tzw. ustawa obronnościowa). Wszystkie ustawy są na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.
Kodeks urbanistyczno-budowlany ma być kompleksową regulacją procesów gospodarowania przestrzenią. Wprowadzenie w tym obszarze zasadniczej zmiany systemowej wymaga wdrożenia zmian legislacyjnych obejmujących ponad 100 różnych ustaw. To sprawia, że prace nad Kodeksem będą trwać do końca 2017 r., zaś skierowanie projektu do Sejmu nastąpi w 2018 r.