Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Rewitalizacja – konsultacje społeczne

Powrót do listy

18.05.2016

W dniu 18 maja w siedzibie straży pożarnej przy ul. Hutniczej 30 o godzinie 16:00, odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami tzw. Pekinu w sprawie rewitalizacji.
Rewitalizacja jest procesem wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Sposób prowadzenia tego procesu jako kompleksowy, uwzględniający zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji obejmie najbardziej zaniedbane części Witomina-Radiostacji, Oksywia, Leszczynek, w tym Pekinu, Chyloni z Meksykiem oraz Babich Dołów.