Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Rewitalizacja - ostatnie dni na składanie uwag

Powrót do listy

09.02.2017

Przypominamy, że tylko do 10 lutego trwa zbieranie uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni.
Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl
b) drogą korespondencyjną na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451,
c) bezpośrednio do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, I piętro, pokój nr 103, w godzinach urzędowania biura -16.

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych - czytamy w ustawie z 9 października 20015 roku. Dokument określa sposób prowadzenia tego procesu jako kompleksowy, uwzględniający zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji w Gdyni obejmie sześć podobszarów: zachodnią część Witomina-Radiostacji, część dzielnicy Chylonia, tzw. Meksyk, część dzielnicy Oksywie, część dzielnicy Leszczynki, tzw. Pekin, część dzielnicy Babie Doły oraz część dzielnicy Chylonia w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego.