Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Rewitalizacja Chyloni – konkurs dla architektów

Powrót do listy

13.04.2017

Do 19 kwietnia 2017 można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie urbanistyczno – architektonicznym na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni wspólnej na osiedlu Zamenhofa i Opata Hackiego w Chyloni organizowanym przez Laboratorium Innowacji Społecznych.

Jest to nowe rozwiązanie proponowane w ramach gdyńskiej rewitalizacji. Regulamin konkursu opracowano między innymi w oparciu o wskazówki przekazane przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych. W marcu 2017 lokatorzy osiedla ZOH przedstawili własną wizję dwóch terenów rekreacyjno – wypoczynkowych. Na propozycje zagospodarowania terenu oddali 334 głosy, wybierali elementy małej architektury, które najlepiej będą im służyć do wypoczynku, rekreacji i wspólnego spędzania wolnego czasu.
Teraz do pracy mogą przystąpić specjaliści. Przestrzeń wspólna objęta konkursem będzie zlokalizowana wokół budynku przy ul. Opata Hackiego 33, przy budynku Zamenhofa 7 oraz między budynkami Zamenhofa 17 oraz Opata Hackiego 23 i 19.

W konkursie przewidziano nagrody. Autor pracy, której komisja konkursowa przyzna I nagrodę, otrzyma 11 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji z jednym wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Druga nagroda to 6 000 zł, trzecia - 3 000 zł brutto.