Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie Nabrzeża Prazydenta

Powrót do listy

26.10.2016

Biuro architektoniczne JEMS Architekci opracuje projekt zabudowy oraz zagospodarowania terenu przy Nabrzeżu Prezydenta w obrębie ulic Waszyngtona, Hryniewickiego i Jana Pawła II.
W ramach drugiego etapu inwestycji Gdynia Waterfront powstaną budynki mieszkalne, biurowce, hotel, obiekty użyteczności publicznej, w tym kino oraz lokale usługowe i powierzchnia konferencyjna.
Szacowana powierzchnia przyszłej zabudowy to 75 000m2.
Inwestorem i głównym organizatorem konkursu jest spółka Vastint Poland.
Planowany termin rozpoczęcia budowy to 2018r.
Teren pod realizację nowej zabudowy inwestor nabył w przetargu od Gminy Miasta Gdyni.