Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Sezonowa dzierżawa nieruchomości

Powrót do listy

12.01.2017

Prezydent Miasta Gdyni ogłosił przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od dnia 1 czerwca do 28 września w latach 2017, 2018, 2019 nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni położoną w Gdyni przy Alei Jana Pawła II.
Nieruchomość stanowiącą przedmiot dzierżawy przeznacza się na urządzenie i prowadzenie działalności gastronomicznej (lody, kawa itp.)
Część jawna przetargu odbędzie się 15 lutego 2017 roku o godz.11.00 w Sali 101 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).
Oferty przetargowe należy składać w pokoju nr 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni w Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w terminie do 14 lutego 2017 roku do godziny 15.00.
Szczegółowe informacje