Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Spotkania konsultacyjne w sprawie rewitalizacji

Powrót do listy

29.01.2017

W dniach 30 i 31 stycznia 2017 r., odbędą się spotkania w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.
Pierwsze nich poświęcone zmianom planowanym w rejonie ulic Opata Hackiego - Zamenhofa na Chyloni będzie miało miejsce o godz. 17 - w SP nr 10, ul. Morska 192, drugie dotyczące wszystkich sześciu podobszar rewitalizacji odbędzie w godz. 17 - 19 w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30

Do 10 lutego zbierane są uwagi, opinie i propozycje w formie papierowej, które można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, parter, wejście od al. Zwycięstwa: w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 10 - 16, w czwartki w godz. 10 - 18.
lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie gdynia.pl/rewitalizacja/konsultacjespoleczne.