Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg rozstrzygnięty / Al. Jana Pawła II

wróć
  • Dzielnica: Śródmieście
  • Ulica: Al. Jana Pawła II
  • Obręb: Śródmieście
  • Nr działki: 3131/2
  • Cena: 10 000 zł +23% VAT
  • Powierzchnia: 6.00 m2
  • Kształt: regularny
  • Ukształtowanie terenu: teren płaski
  • Dodatkowe informacje: PREZYDENT MIASTA GDYNI Ogłasza drugi dwuetapowy przetarg na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 01 maja 2023 roku do 31 marca 2024 roku w godz. 8.00-24.00, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Jana Pawła II z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych sprzedaży napojów gorących, zimnych w tym soków (z wyłączeniem napojów alkoholowych), owoców w zamkniętych pojemnikach i lodów w mobilnych punktach gastronomicznych w pojazdach usługowych funkcjonujących na bazie rowerów lub skuterów - wskazanej poniżej: 1. przy Alei Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3131/2, obręb 26 Śródmieście, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00094485/6, o pow. 6 m² (pkt.8). Dla ww. nieruchomości ustala się wywoławczą wysokość czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy w wysokości: 10 000,00 zł + 23 % VAT. Minimalne postąpienie wynosi 1 000,00 zł. I etap przetargu odbędzie się 28 marca 2023 roku o godz. 10:00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy Al. Piłsudskiego 52/54). Wadium za ww. nieruchomość w wysokości 7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych zero groszy), płatne jest przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do dnia 22 marca 2023 roku. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta Wydzierżawiającego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni w budynku przy Al. Piłsudskiego 52/54 do dnia 23 marca 2023 roku do godziny 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (pod numerem tel. 58 668-81-49) terminu (dnia i godziny) złożenia oferty. Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych,znajdujących się na stronie.