Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Waszyngtona

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Śródmieście
 • Ulica: Waszyngtona
 • Obręb: Śródmieście
 • Nr działki: 2629
Cena: 100 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
10 000 zł1 000 zł
Przetarg: 06.04.2023
Wpłata wadium do:
Numer konta:


30.03.2023
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 57 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00001206/9 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  strefa planistyczna: 10 U/MW3 - zabudowa usługowa/zabudowa wielorodzinna
  Zobacz plan
 • Dodatkowe informacje: Kształt nieruchomości regularny. Przez działkę przebiega sieć ciepłownicza, kanalizacji sanitarnej oraz znajduje się na niej studzienka kanalizacyjna. Na nieruchomości mogą występować instalacje podziemne, nieujawnione na mapie zasadniczej pozostającej w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W razie ich odkrycia/stwierdzenia przebiegu, nabywca zobowiązany jest do ich usunięcia/przeniesienia na własny koszt. Ewentualną kolizję z sieciami infrastruktury technicznej inwestor jest zobowiązany, jeżeli zajdzie taka potrzeba, usunąć na własny koszt. Ewentualna wycinka zieleni w uzgodnieniu z Wydziałem Ogrodnika tut. Urzędu. Warunków geotechnicznych nie badano.

Szczegóły przetargu ograniczonego

Data: 06 kwietnia 2023 godz. 12:00
Typ ofert: grunty