Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Teren przy ul. Kormorana i Łabędziej sprzedany!

Powrót do listy

29.09.2017

Na przetargu w dniu 29 września zostały sprzedane 4 działki w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino: Kormorana 24, Kormorana 26, Kormorana 28 oraz Łabędzia 13.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki mogą zostać zabudowane budynkami jednorodzinnymi wolno stojącymi.
Nabywcą wszystkich działek została firma Batory Projekt Sp. z.o.o. Wiczliński Potok Sp.k.
Inwestor zapłaci za 4 działki łącznie: 712.050zł. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Zwycięzcy przetargu gratulujemy.
Dla zainteresowanych nabyciem nieruchomości w sąsiedztwie sprzedanych działek informujemy, że na przetargu w dniu 17 listopada br. będzie możliwość zakupu działki nr 2345 o powierzchni 4.874m2 znajdującej się po drugiej stronie ul. Łabędziej, którą docelowo można podzielić na mniejsze działki bądź zagospodarować samodzielnie pod zabudowę mieszkaniowo- usługową.