Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

"Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet"

Powrót do listy

13.09.2017

Gmina Miasta Gdyni w ramach projektu "Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet" prowadzi nabór do bezpłatnych badań termowizyjnych budynków znajdujących się na terenie miasta.
Zapraszamy do składania kart zgłoszeniowych wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych (czyli takich, w których znajduje się nie więcej niż 2 wyodrębnione lokale).
Dzięki badaniom, zostaną wykazane straty w energii, czyli jak ciepło „ucieka” z budynku przez ściany i dach. Spodziewanym efektem projektu będzie zwiększanie poziomu wiedzy użytkowników i podjęte przez nich działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej, ulepszenia izolacji mieszkań i domów, zwiększenia wydajności ogrzewania i zmniejszenie zużycia paliw kopalnych. Przyczyni się to do redukcji emisji CO2 i gazów cieplarnianych, co ograniczy negatywne oddziaływanie na klimat.
W domowej skali mniejsze zużycie energii potrzebnej na ogrzewanie, przełoży się na oszczędności w domowym budżecie. Do projektu zgodnie z kolejnością zgłoszeń zakwalifikowane zostaną budynki jednorodzinne (200 budynków) oraz wielorodzinne (50 budynków).
Planowany koszt kwalifikowany projektu: 92 000 zł, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW wyniesie 50 000 zł.
Zgłoszenia należy składać do 15 września w kancelarii urzędu.

Sprawdź szczegóły