Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Uproszczenie procedur budowlanych jeszcze w tym roku

Powrót do listy

26.09.2017

Do konsultacji społecznych trafił projekt tzw. "ustawy inwestycyjnej". Nowe przepisy mają ułatwić i przyśpieszyć inwestycje budowlane.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego ("ustawa inwestycyjna") 20 września 2017 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.
Ustawa wprowadza nowy instrument planistyczny – obszary zorganizowanego inwestowania (OZI). Nowa propozycja nie stanowi rozwiązania specjalnego (specustawy), lecz uzupełnienie katalogu instrumentów planistycznych (składającego się obecnie z decyzji o warunkach zabudowy oraz planu miejscowego) o instrument współpracy gminy z inwestorami przy dużych projektach urbanistycznych. W trybie OZI będzie można realizować przede wszystkim duże projekty inwestycyjne.
Tryb OZI ma umożliwić w przypadku komercyjnych inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanie i zrealizowanie harmonijnej przestrzeni o wysokiej jakości użytkowej, wyposażonej w tereny zielone oraz infrastrukturę społeczną. Procedura zakłada współpracę gminy z inwestorami, podlegającą zasadom transparentności i kontroli nadzorczej wojewody. OZI ma łączyć etap planistyczny z wykonawczym, przewidując wydawanie zintegrowanych pozwoleń na budowę na podstawie ustaleń nowego aktu planistycznego - planu regulacyjnego.
Wprowadzenie OZI pozwala na zmianę charakteru decyzji o warunkach zabudowy. Doprecyzowane zostają warunki uzyskania decyzji WZ, dotyczące „dobrego sąsiedztwa”, dostępu do drogi publicznej oraz uzbrojenia terenu. Wprowadzony zostanie termin jej ważności, wynoszący 2 lata – w tym terminie inwestor może złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.
MIB chce skierować projekt do Sejmu jeszcze w 2017 r.