Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg w przygotowaniu / Radosna 7A

Gmina Miasta Gdyni

Nowa cena
wróć
 • Dzielnica: Wielki Kack
 • Ulica: Radosna 7A
 • Obręb: Wielki Kack
 • Nr działki: 2727/2, 2726/2
 • Cena: 450 000 zł +23% VAT
 • Powierzchnia: 577 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00014478/0, GD1Y/00028639/8 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: droga gruntowa utwardzona, droga nieurządzona, lokalny ciąg pieszo-jezdny
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Plan ponownie w opracowaniu lecz projekt zakłąda kontynuację dotychczasowej funkcji
  strefa planistyczna: dotychczas strefa - A11 MJ. Obecnie w projekcie strefa - 069 MN3
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,35 km
 • - od morza: 5,1 km
 • - od obwodnicy: 2,3 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,85 km
 • - od centrum miasta: 6,5 km