Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Wycinka drzew na prywatnej posesji bez zezwolenia

Powrót do listy

05.01.2017

Weszła w życie zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Ustawa
wprowadziła szereg istotnych zmian w przepisach dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu m.in. przepisów ustawy nie stosuje się do drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Zgodnie z ustawą całkowitej samowolce mają zapobiegać rady gminy, które będą mogły podejmować uchwały (o charakterze prawa miejscowego), w których określą, w jakich wypadkach nie chcą, by obowiązywały zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów na ich terenie. Mogą też wskazać, jakich drzew nie można wycinać, albo te, na których wycinkę obowiązują zezwolenia. Ustawa określa jednocześnie, jakimi kryteriami mają się samorządy kierować. Wśród nich są m.in.: gatunek, wiek, wycinka związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, wpis do rejestru zabytków.

Nowelizacja przewiduje również, że rady gmin będą ustalały w uchwale stawki opłat za wycinkę dla przedsiębiorców. Mają je zróżnicować ze względu na rodzaj lub gatunek drzew (krzewów) oraz obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewów (rosnących w skupisku).

Zanim jednak przystąpimy do wycinki warto sięgnąć do całego tekstu ustawy