Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem rejonów Nabrzeża Bułgarskiego

Powrót do listy

27.10.2015

Projekt zlokalizowany jest w zachodniej części Portu Gdynia. W jego ramach zagospodarowano wolne działki w rejonie Nabrzeża Bułgarskiego. Wybudowano nowe nabrzeża, drogi, place manewrowo-składowe i infrastrukturę sieciową. Powstało m.in. 192,3m nowego nabrzeża przeładunkowego, 127,5m nabrzeża postojowego, a także 1,1km nowej ulicy łączącej rejon nabrzeżowy z terenami logistycznymi gdyńskiego portu.
Zakończony projekt stanowi kolejny etap rozwoju infrastruktury Portu Gdynia. Budowa została oparta o najnowsze rozwiązania projektowe i techniczne stosowane w budownictwie.