Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Zapraszamy do InfoBoxu na wydarzenia w ramach VI Weekend Architektury w Gdyni.

Powrót do listy

25.08.2016

Weekend Architektury to cykliczne wydarzenie Miasta Gdyni, którego celem jest przybliżenie szerszej publiczności współczesnych i historycznych zagadnień związanych z architekturą, przestrzenią miejską oraz rozwojem miast i metropolii. Czterodniowa formuła festiwalu obejmuje kilkadziesiąt otwartych, bezpłatnych wydarzeń rozgrywających się głównie w Śródmieściu Gdyni.
Bliski kontakt z profesjonalistami, architektami, zapewnia blok trzydniowych Archi Prelekcji, z udziałem ekspertów, badaczy architektury oraz wybitnych, współczesnych twórców z obszaru Polski i Trójmiasta. Ponadto tradycyjny spacer otwarcia, tzw. Spacer z architektem, będzie poprowadzony przez profesor dr hab. arch. inż. Jolantę Marię Sołtysik, wybitnego znawcę modernizmu gdyńskiego oraz modernizmu w Europie.

Szczegółowe informacje