Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Złóż swój projekt w Budżecie Obywatelskim

Powrót do listy

07.02.2018

Do 28 lutego każdy gdynianin może zgłosić swój projekt do Budżetu Obywatelskiego 2018. Pomocy, podpowiedzi lub inspiracji prosimy szukać podczas maratonów pisania wniosków do BO i spotkań, jakie odbywać się będą w Gdyni przez najbliższe dni.
W piątej edycji BO gdynianie rozdysponują 5 898 400 zł i dopiszą kolejne punkty do listy projektów wybranych do realizacji w latach poprzednich.
Wnioski do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 przyjmowane będą do godz. 23.59 w środę, 28 lutego. Swój pomysł można przesłać w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową www.bo.gdynia.pl lub w formie tradycyjnej przekazać do Laboratorium Innowacji Społecznych (osobiście albo pocztą, decyduje data doręczenia).

Ważne nowości, wprowadzone w tym roku na etapie składania wniosków, to:
• Możliwość złożenia projektu dotyczącego więcej niż jednej dzielnicy. Ważne, by ten „dodatkowy” teren znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy, w której prowadzona miała by być większość działań, a realizacja projektu na terenie innej dzielnicy jest niezbędna dla osiągnięcia założonego przez autora celu.
• Projekty „drogowe” mogą dotyczyć wszystkich dróg w zarządzie gminy miasta Gdynia.
• By poprzeć projekt dla danej dzielnicy, wystarczy w niej mieszkać – zameldowanie nie jest już konieczne.
Kwota podstawowa gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 jest aż o milion złotych wyższa, niż w roku 2017. Zsumowana ze środkami nie rozdysponowanymi w ubiegłym roku, daje 5 898 400 zł. Większa jest też kwota bazowa przyznawana każdej z dzielnic: wzrosła o 40 000 zł i wynosi 100 000 zł. Pozostałe środki z kwoty BO na rok 2018 rozdzielono pomiędzy dzielnice proporcjonalnie do liczby mieszkańców i powierzchni (bez uwzględnienia lasów i portowych terenów przemysłowych).

Każdy gdynianin może zgłosić do Budżetu Obywatelskiego dowolną liczbę projektów podnoszących jakość życia w mieście, a dotyczących rekreacji, inwestycji, bezpieczeństwa oraz estetyzacji.

O tym, jak poprawnie przygotować i złożyć projekt do BO można przeczytać w specjalnej broszurze, dostępnej na stronie bo.gdynia.pl, ale też dowiedzieć się już sobotę 3 lutego, podczas „Popołudnia z Budżetem Obywatelskim w Pracowni LIS”. W godz. 14.00 - 18.00 Pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych opowiedzą o najważniejszych zmianach w tegorocznym BO, a na mini-warsztacie dla mieszkańców podpowiedzą, jak zabrać się za przygotowywanie wniosku. O godz. 17 rozpocznie się pokaz filmu dokumentalnego „La Comuna 9. Odzyskując miasto”, opowiadającego na przykładzie kolumbijskiego miasta Medellin o tym, jak budżet partycypacyjny może zmieniać miasto. Spotkanie odbędzie się w Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych przy al. Zwycięstwa 96/98 (IV budynek PPNT).

Wszystkie maratony odbędą się w soboty:
* 10 lutego, godz. 9.00 – 11.30 w SP nr 42, ul. Staffa 10 (Karwiny)
* 10 lutego, godz. 12.30 – 15.00 w SP nr 38, ul. Unruga 88 (Pogórze)
* 17 lutego, godz. 9.00 – 11.30 w SP nr 10, ul. Morska 192 (Chylonia)
* 17 lutego, godz. 12.30 – 15.00 w Zespole Szkół nr 7, ul. Stawna 4/6 (Witomino-Leśniczówka)
* 24 lutego, godz. 10.00 – 14.00 w Strefie StartUp Gdynia (Redłowo, PPNT Gdynia, budynek III, al. Zwycięstwa 96/98)

W sprawach związanych z tegorocznym gdyńskim Budżetem Obywatelskim można kontaktować się z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IV, PPNT w Gdyni, wejście od ulicy Stryjskiej), e-mail: bo@gdynia.pl, tel. 58 727 39 10 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00).