Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Zmiany w kredytach hipotecznych

Powrót do listy

08.01.2016

Kredyt hipoteczny to najbardziej powszechny instrument finansowania zakupu nieruchomości. Zgodnie z zapisami widniejącymi w Rekomendacji S od 1 stycznia 2016 r. banki powinny wymagać wnoszenia zwiększonego wkładu własnego przez osoby zainteresowane kredytem hipotecznym. Minimalna zaangażowana przez kredytobiorcę kwota ma odpowiadać 15% wartości nieruchomości. Zgodnie ze stanowiskiem nadzorcy– klienci muszą bezwzględnie wnieść 10% gotówkowy wkład własny. Brakujące 5% można będzie zabezpieczyć korzystając z odpowiedniej polisy lub innego zabezpieczenia np. w postaci blokady środków na rachunku lub zastaw na dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP.

W praktyce przy zaciągnięcie kredytu w wysokości 300.000zł, kwota 30.000zł będzie wymagana wkładem własnym wniesionym ze środków własnych kredytobiorcy a na brakujące 15.000 zł zostanie wykupione odpowiednie ubezpieczenie.