Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Zmiany w prawie budowlanym

Powrót do listy

02.01.2017

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, która wprowadza między innymi szereg ułatwień m.in dla inwestorów budowlanych.
Nowelizacja wprowadziła zmiany w 20 ustawach w tym w ustawie prawo budowlane. Zmiany redukują niektóre obowiązki administracyjne, doprecyzowują zagadnienia wywołujące wątpliwości interpretacyjne oraz wprowadzają zapisy wspierające rozwój i usprawnienie procesu inwestycyjnego.
Zmiany w prawie budowlanym polegają na przyjęciu regulacji, które mają uprościć postępowanie związane z realizacją obiektów budowlanych. Między innymi wprowadzono zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (katalog inwestycji zwolnionych został wymieniony w kodeksie). Wprowadzono także skrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy z 30 do 21 dni. Ma to zapewnić przyspieszenie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji na podstawie zgłoszenia.
Ustawa wprowadziła regulacje dotyczące doprecyzowania i ujednolicenia postępowania legalizacyjnego w przypadkach dokonania samowoli budowlanej.

Tekst ustawy