Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Zmiany w prawie budowlanym

Powrót do listy

05.07.2015

Od 28 czerwca 2015 r. zaczęło obowiązywać prawo zezwalające na budowanie bez pozwolenia. Ustawa nie przewiduje obowiązku uzyskiwania zgody na budowę nieruchomości, głównie w przypadku domów jednorodzinnych, parterowych budynków gospodarczych (do 35 m2), domków letniskowych (do 35 m2), wiat (do 50 m2), szamb (do 10 m2), basenów i oczek wodnych (do 10 m2). Obecnie trzeba będzie jedynie zgłosić budowę wraz z planem budowy oraz innych wymaganych dokumentów, w takim samym trybie postępowania, jak w przypadku ubiegania się o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Co jednak ważne, projekt musi być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dużym udogodnieniem będzie również rozszerzenie listy inwestycji, które oddawane będą do użytku tylko poprzez zawiadomienie o zakończeniu budowy. Na liście znajdują się m.in.: myjnie samochodowe, garaże do pięciu miejsc parkingowych włącznie, stacje kontroli pojazdów, budynki magazynowe, np. hangary, chłodnie; budynki kolejowe, np. nastawnie, wagonownie; a także stawy rybne, czy parkingi. Obecnie, na tych powierzchniach wymagana jest zgoda na użytkowanie.
Zobacz: Ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw