Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Zmiany w programie Mieszkanie dla Młodych

Powrót do listy

09.03.2015

Rząd przyjął zmiany w ustawie dotyczącej programu „Mieszkanie dla Młodych”. Projekt ustawy trafi teraz do sejmu.
Po uwzględnieniu zmian osoby i rodziny z dwójką dzieci będą mogły otrzymywać dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 20 % (obecnie 15 %), natomiast w przypadku trójki dzieci i więcej - dopłata wyniosłaby 25 % (obecnie 15 %) wartości odtworzeniowej mieszkania. W przypadku rodzin z co najmniej trójką dzieci rząd rezygnuje również z wymogu zakupu „pierwszego mieszkania” oraz limitu wieku dla rodziców.
Zgodnie z projektem zmian zwiększony zostanie powierzchniowy parametr podstawy naliczenia wysokości wsparcia z 50 m2 do 65 m2.
Jeśli kredytobiorca w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania, spłaci całość lub część kredytu - w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie - będzie musiał zwrócić część dofinansowania wkładu własnego.
Z dofinansowania będą mogli skorzystać członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą z nią umowę na budowę mieszkania i na tej podstawie wniosą wkład budowlany.