Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Zmiany w programie dopłat do budowy domów energooszczędnych

Powrót do listy

18.12.2015

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o zmianach, jakie wprowadził w programie „Poprawa efektywności energetycznej. Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”.

Wprowadzenie łagodniejszego podejścia do warunków technicznych, koniecznych do spełnienia w ramach ubiegania się o dofinansowanie, było możliwe dzięki funkcjonowaniu programu i upowszechnieniu na rynku budowlanym standardów energetycznych NF15 i NF 40.
Wprowadzono również ułatwienia proceduralne np. wyeliminowano konieczność przedstawiania przez beneficjenta w dokumentacji: projektu budowlanego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej. Ponadto wyodrębniono także część wymogów związanych z programem i przekształcono je w zalecenia.
Wysokość dopłat nie uległa zmianie - dla budujących energooszczędnie, NFOŚiGW przygotował dofinansowanie w wysokości 30 tysięcy złotych do domu energooszczędnego (standard energooszczędności NF40) i 50 tysięcy złotych na tzw. dom pasywny (standard NF 15).

Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego, zaciągniętego na budowę. Banki powinny przyjmować wnioski kredytowe na nowych zasadach nie później niż od stycznia 2016 r.
Obecnie z zarezerwowanych na ten cel (na lata 2014-2018) 300 mln zł, Fundusz dofinansował 128 przedsięwzięć i rozdysponował 4,22 mln zł. Stanowi to zaledwie 1,4% ogólnego budżetu.

Warto przypomnieć, że program powstał w odpowiedzi na unijne przepisy, które zobowiązują państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od początku 2021 roku wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”.