Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

W trakcie opracowywania / Spacerowa ( A )

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Orłowo
 • Ulica: Spacerowa ( A )
 • Obręb: Orłowo
 • Nr działki: część 2120/4 i 2208
 • Powierzchnia: 2500 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00114264/8 i GD1Y/00023792/3 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  strefa planistyczna: 01 MW1, U
  Zobacz plan
 • Dodatkowe informacje: Budynek położony przy ul. Spacerowej 14 objęty strefą 01 MW1,U zostanie wydzielony geodezyjnie i pozostawiony w zasobach gminnych nieruchomości. Pozostała część tej strefy planistycznej tj. ok. 2500 m2 będzie przygotowywana do zbycia w trybie przetargowym . Przetarg przewidywany jest w II poł. 2020r.