Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Hutnicza

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Chylonia
 • Ulica: Hutnicza
 • Obręb: Chylonia
 • Nr działki: 916/1
Cena: 520 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
52 000 zł5 200 zł
Przetarg: 17.05.2024
Wpłata wadium do:
Numer konta:


08.05.2024
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 1022 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00031268/0 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren częściowo ogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
  Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu odbywa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez Wydział Architektoniczno-Budowlany UM Gdyni na podstawie złożonego wniosku. Pobierz wniosek

Szczegóły przetargu ograniczonego

Data: 17 maja 2024 godz. 10:00
Typ ofert: grunty