Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Handlowa

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
  • Dzielnica: Cisowa
  • Ulica: Handlowa
  • Obręb: Cisowa
  • Nr działki: 816
Cena: 175 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
17 500 zł1 750 zł
Przetarg: 26.04.2024
Wpłata wadium do:
Numer konta:


17.04.2024
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
  • Powierzchnia: 307 m2
  • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00017301/0 Sprawdź księgę
  • Kształt: regularny
  • Dodatkowe informacje: Działka będzie przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych działek sąsiednich. Przez nieruchomość przebiegają przewody elektroenergetyczne, mogą również być posadowione lub przebiegać sieci niewidoczne na mapie zasadniczej pozostającej w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W razie ich odkrycia/stwierdzenia przebiegu, nabywca zobowiązany jest do ich przeniesienia na własny koszt, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Ewentualna wycinka zieleni w uzgodnieniu z Wydziałem Ogrodnika tut. Urzędu. Warunków geotechnicznych nie badano

Szczegóły przetargu ograniczonego

Data: 26 kwietnia 2024 godz. 10:00
Typ ofert: grunty