Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Leszczynki 183-187

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Leszczynki
 • Ulica: Leszczynki 183-187
 • Obręb: Leszczynki
 • Nr działki: 2072, 1445, 1479, 1480
Cena: 7 200 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
720 000 zł72 000 zł
Przetarg: 24.05.2024
Wpłata wadium do:
Numer konta:


20.05.2024
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 13140 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00017306/5, GD1Y/00022676/7, GD1Y/00049629/8, GD1Y/00018703/5 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  strefa planistyczna: 011 MN2,U oraz część 087 U
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,15 km
 • - od morza: 5,3 km
 • - od obwodnicy: 4,4 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,15 km
 • - od centrum miasta: 5,8 km
 • - od autostrady: 40,0 km
 • - od portu lotniczego: 24,2 km
 • - od portu morskiego: 4,2 km