Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg w przygotowaniu / Kolonia 45C

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Dąbrowa
 • Ulica: Kolonia 45C
 • Obręb: Dąbrowa
 • Nr działki: 900/1
 • Cena: 450 000 zł +23% VAT
 • Powierzchnia: 846 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/000130287/3 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: droga nieurządzona, jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, zabudowa usługowa
  strefa planistyczna: 13 MN1.U
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,55 km
 • - od morza: 10 km
 • - od obwodnicy: 2,85 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,4 km
 • - od centrum miasta: 11,4 km
 • - od autostrady: 34,2 km
 • - od portu lotniczego: 15,1 km
 • - od portu morskiego: 13,5 km