Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Kolonia 45C

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Dąbrowa
 • Ulica: Kolonia 45C
 • Obręb: Dąbrowa
 • Nr działki: 900/1
Cena: 400 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
40 000 zł4 000 zł
Przetarg: 15.06.2023
Wpłata wadium do:
Numer konta:


12.06.2023
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 846 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/000130287/3 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: droga nieurządzona, jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, zabudowa usługowa
  strefa planistyczna: 13 MN1.U
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,55 km
 • - od morza: 10 km
 • - od obwodnicy: 2,85 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,4 km
 • - od centrum miasta: 11,4 km
 • - od autostrady: 34,2 km
 • - od portu lotniczego: 15,1 km
 • - od portu morskiego: 13,5 km
 • Dodatkowe informacje: Wzdłuż południowo zachodnią część działki, poprzez nieruchomość przebiega podziemna instalacja teleinformatyczna oraz napowietrzna sieć energetyczna z pojedynczym słupem, posadowionym na nieruchomości. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się też sieć gazowa. Budynek na sąsiadującej od północy nieruchomości przyłączony jest do instalacji wodnej. Sposób zaopatrzenia w media oraz możliwości zagospodarowani ścieków, należy uzgodnić na etapie realizacji inwestycji. Poza infrastrukturą widoczną w terenie i ujawnioną na mapach geodezyjnych, sprzedającemu nie jest znane faktyczne zainwestowanie w gruncie. Potencjalne usuwanie kolizji z zainwestowaniem znajdującym się na nieruchomości obciąża potencjalnego inwestora.

Szczegóły przetargu

Data: 15 czerwca 2023 godz. 12:00
Typ ofert: grunty