Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg w przygotowaniu / Huzarska

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Redłowo
 • Ulica: Huzarska
 • Obręb: Redłowo
 • Nr działki: 1777, 1778
 • Cena: 1 800 000 zł +23% VAT
 • Powierzchnia: 1123 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00023812/0, GD1Y/00122433/3 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1407
  strefa planistyczna: MN1,MW1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNOSTOJĄCA, ZABUDOWA WIELORODZINNA W BUDYNKACH ZAWIERAJĄCYCH DO 6 MIESZKAŃ
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,25 km
 • - od morza: 1 km
 • - od obwodnicy: 8 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,5 km
 • - od centrum miasta: 5 km