Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

W trakcie opracowywania / Wiślinka dz. 78/4 (gm.Pruszcz Gdański)

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: kilka dzielnic
 • Ulica: Wiślinka dz. 78/4 (gm.Pruszcz Gdański)
 • Nr działki: 78/4
 • Powierzchnia: 1425 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1G/00194923/5 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: dojazd poprzez sprzedaż udziału w drodze wewnętrznej, droga nieurządzona
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP - CZĘŚĆ NIZINNA B- dotyczący obrębów geodezyjnych Bogatka i Wiślinka
  strefa planistyczna: MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej
  Zobacz plan
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość znajduje się w powiecie gdańskim, gmina Pruszcz Gdański. Sprzedaż działki nastąpi wraz ze sprzedażą udziału 1/16 w działce nr 78/10 stanowiącej drogę wewnętrzną. Droga wewnętrzna nie jest urządzona.