Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Dantyszka 18 (Op.Hackiego)

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Leszczynki
 • Ulica: Dantyszka 18 (Op.Hackiego)
 • Obręb: Leszczynki
 • Nr działki: 12/1 i 411
Cena: 1 200 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
120 000 zł12 000 zł
Przetarg: 20.04.2023
Wpłata wadium do:
Numer konta:


17.04.2023
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 800 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00017305/8, GD1Y/00017306/5 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren z zielenią urządzoną
 • Przeznaczenie: decyzja o warunkach zabudowy Zabudowa wielorodzinna
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,4 km
 • - od morza: 5,5 km
 • - od obwodnicy: 3,8 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 1,1 km
 • - od centrum miasta: 5,9 km
 • Dodatkowe informacje: Gmina dysponuje decyzją o warunkach zabudowy wielorodzinnej z niezbędną infrastrukturą. Treść w plikach do pobrania. Decyzja może być przepisana na nabywcę nieruchomości po wyłonieniu go w przetargu. Ewentualne usuwanie kolizji z sieciami przebiegającymi przez nieruchomość i innym, znanym i nieznanym zainwestowaniem, leżą po stronie nabywcy nieruchomości. Na nabywcę nieruchomości zostanie nałożony obowiązek ustanowienia bezpłatnej służebności przesyłu na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej OPEC.

Szczegóły przetargu

Data: 20 kwietnia 2023 godz. 12:00
Typ ofert: grunty