Investgdynia.pl Gdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Gdynia - najlepsze miasto dla biznesu

w 2014 roku Gdynia po raz kolejny znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu dużych miast atrakcyjnych dla biznesu, opracowanego przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej i magazyn „Forbes".

W tym mieście żyje się najlepiej

Zgodnie z Diagnozą Społeczną Gdynia jest najlepszym miastem do życia w Polsce. Wpływają na to między innymi realizowane nieustannie inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców.

Gdy inwestujesz...Gdynia

Zapraszam Państwa do zapoznania się z Memorandum Gdyni opracowaniem opisującym wszelkie aspekty życia w mieście - istotne z punktu widzenia mieszkańca czy potencjalnego inwestora - dokument do pobrania w zakładce Informacje dla inwestorów.

06.10
2015

NEWS

Dyskusja publiczna nad planem miejscowym nr 0305 - Obłuże, Szlifierzy

W dniu 14 października 2015 r. o godzinie 17.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN ul. Świętojańska 30 będzie miała miejsce dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy. Plan jest wyłożony do wglądu publicznego w dniach od 02.10.2015 r. do 22.10.2015 r. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w planie może...

04.10
2015

NEWS

Dyskusja publiczna nad planem miejscowym nr 1503z2 - Orłowo nadmorskie

W dniu 5 października 2015 r. o godzinie 17.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN ul. Świętojańska 30 będzie miała miejsce dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni. Plan jest wyłożony do wglądu publicznego w dniach 16.09.2015 r. do 06.10.2015 r. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w planie może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do...

29.09
2015

NEWS

Zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Zmiana ustawa o ochronie gruntów rolnych wprowadziła możliwość odrolnienia gruntów klas I–III o powierzchni do 0,5 ha poza planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy oraz jeżeli grunty te znajdują się w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej i drogi publicznej. Ponadto nie wymaga uzyskania zgody ministra...

24.09
2015

NEWS

Dyskusja publiczna nad planem miejscowym nr 2101 - Rolnicza, Chwarznieńska

W dniu 29 września 2015r., o godzinie 17.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN ul. Świętojańska 30 będzie miała miejsce dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej obejmującego obszar, którego granice przebiegają: -od wschodu i południa – wzdłuż ulic Kieleckiej, Rolniczej i...

21.09
2015

NEWS

Nowy obiekt użyteczności publicznej - Gdyńskie Centrum Filmowe

Gdyńskie Centrum Filmowe to nowy obiekt użyteczności publicznej położony na placu Grunwaldzkim 2 w sąsiedztwie Teatru Muzycznego. W trzykondygnacyjnym gmachu o modernistycznej formie ze szklaną fasadą, znalazła swoją siedzibę m.in. Gdyńska Szkoła Filmowa, trzy sale kinowe dla 45, 96 i 227 widzów, klub filmowy, restauracja oraz biura Festiwalu Filmowego. Powierzchnia całkowita obiektu przekracza 3,7 tys. mkw. W ramach inwestycji powstał również parking...

Informacje dla inwestorów

Gdynia to dobre otoczenie biznesu z przyjaznym klimatem dla inwestorów, nowoczesną infrastrukturą techniczną, zasobami energii, wykształconymi kadrami, dobrą dostępnością komunikacyjną, wysokim poziomem usług oraz atrakcyjną ofertą wypoczynku.