Investgdynia.pl Gdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Gdynia miastem przyszłości

W 2015 roku Gdynia zajęła I miejsce w kategorii potencjał gospodarczy w rankingu polskich miast przyszłości zorganizowanym przez magazyn FDI, należący do grupy Financial Times.

Gdy inwestujesz...Gdynia

Zapraszam Państwa do zapoznania się z Memorandum Gdyni opracowaniem opisującym wszelkie aspekty życia w mieście - istotne z punktu widzenia mieszkańca czy potencjalnego inwestora - dokument do pobrania w zakładce Informacje dla inwestorów

W tym mieście żyje się najlepiej

Zgodnie z Diagnozą Społeczną Gdynia jest najlepszym miastem do życia w Polsce. Wpływają na to między innymi realizowane nieustannie inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców.

08.12
2016

NEWS

Nowoczesne biurowce powstaną w nowym centrum Gdyni

Zwycięzcami konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynków biurowych nieopodal Molo Rybackiego i Sea Towers została pracownia S.A.M.I. Architekci Mariusz Lewandowski i Wspólnicy. Do konkursu, ogłoszonego w marcu tego roku, zgłosiło się dwadzieścia pracowni architektonicznych z całego kraju. Dziesięć z nich zostało dopuszczonych do konkursu, a pięć przeszło do finału Zgodnie z uzasadnieniem werdyktu zwycięska praca wykazała się...

07.12
2016

NEWS

Dyskusja publiczna nad projektem planu miejscowego - ul. Krośnieńska

W dniu 7 grudnia (środa) o godzinie 17.00 w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej Plan został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 26.11.2016r. do 16.12.2016r. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w planie może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie...

03.12
2016

NEWS

Zakończyła się budowa inwestycji Skłodowskiej 8.

Inwestycja pod nazwą Skłodowskiej 8 została oddana do użytkowania. W ramach inwestycji powstały dwa budynki: jeden 6-, drugi 4- kondygnacyjny, połączone ze sobą parterowym handlowo-usługowym łącznikiem. W budynkach powstało łącznie 55 mieszkań o powierzchniach od 30m2 do 70m2. Budowa trwała 16 miesięcy i zakończyła się zgodnie z zakładanym harmonogramem. Inwestycję zrealizował deweloper Margo.

01.12
2016

NEWS

Dyskusja publiczna nad projektem planu miejscowego Rzeka Kacza - Potok Przemysłowy

W dniu 1 grudnia (czwartek) o godzinie 17.00 w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej. Plan został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 26.11.2016r. do 16.12.2016r. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w planie może wnieść...

28.11
2016

NEWS

Nowe inwestycje w gdyńskim porcie

W pierwszej połowie 2017 roku planowane jest przekazanie do użytku w gdyńskim porcie dwóch kolejnych obiektów – nowoczesnego magazynu wysokiego składowania oraz zasobni o powierzchni 8 tys. m². Nowy magazyn przy ul. Polskiej uwzględnia możliwość wysokiego składowania różnych ładunków drobnicowych. Obiekt o powierzchni użytkowej ponad 5 tys. m² składa się z trzech komór magazynowych wraz z rampami, częścią biurową i...

Informacje dla inwestorów

Gdynia to dobre otoczenie biznesu z przyjaznym klimatem dla inwestorów, nowoczesną infrastrukturą techniczną, zasobami energii, wykształconymi kadrami, dobrą dostępnością komunikacyjną, wysokim poziomem usług oraz atrakcyjną ofertą wypoczynku.