Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Gdynia - Miasto Atrakcyjne dla Biznesu

W 2016 roku Gdynia została wyróżniona w rankingu Gospodarcze laury organizowanym przez miesięcznik Forbes. Ranking wyróżnia polskie miasta, które najlepiej i najskuteczniej wspierają przedsiębiorczych mieszkańców.

Gdy inwestujesz...Gdynia

Zapraszam Państwa do zapoznania się z Memorandum Gdyni opracowaniem opisującym wszelkie aspekty życia w mieście - istotne z punktu widzenia mieszkańca czy potencjalnego inwestora - dokument do pobrania w zakładce Informacje dla inwestorów

Gdynia najbardziej przyjazna inwestorom

Miasto Gdynia zwycięzcą plebiscytu Prime Property Design 2016 w kategorii Miasto Przyjazne Inwestorom. Plebiscyt ma za zadanie wyłonić firmy oraz projekty, które w ostatnim roku miały największy wpływ na wydarzenia na rynku nieruchomości.

16.01
2017

NEWS

Zmiany w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Z początkiem roku weszły w życie zmiany w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Uchwalona ustawa nadaje nowe brzmienie art. 8a – rozszerzając katalog dokumentów oraz podmiotów zobowiązanych do przesyłania, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wskazanych dokumentów. Zgodnie z powołanym przepisem notariusze będą obowiązani do przesyłania wypisu aktu notarialnego, wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia wraz z wypisem...

12.01
2017

NEWS

Sezonowa dzierżawa nieruchomości

Prezydent Miasta Gdyni ogłosił przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od dnia 1 czerwca do 28 września w latach 2017, 2018, 2019 nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni położoną w Gdyni przy Alei Jana Pawła II. Nieruchomość stanowiącą przedmiot dzierżawy przeznacza się na urządzenie i prowadzenie działalności gastronomicznej (lody, kawa itp.) Część jawna przetargu odbędzie się 15 lutego 2017 roku o...

11.01
2017

NEWS

Dyskusja publiczna nad planem nr 0206 - Płk.S. Dąbka - Bosmańska

W dniu 11 stycznia 2017r., godz. 17.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN ul. Świętojańska 30, będzie miała miejsce dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Bonisławskiego (plan numer 0206). Projekt planu jest wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 30.12.2016r. do 24.01.2017r. Każdy, kto...

09.01
2017

NEWS

Inwestycja Yacht Park z pozwoleniem na budowę

Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. otrzymała decyzję o pozwoleniu na budowę luksusowego kompleksu mieszkalnego - Yacht Park, który powstanie przy ul. Hryniewickiego w Gdyni. Wkrótce pod budowę inwestycji zostanie wmurowany kamień węgielny i rozpoczną się prace budowlane. Inwestycja będzie składać się z sześciu 5-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na obszarze o powierzchni ok. 6,3 tys. mkw. Łącznie...

05.01
2017

NEWS

Wycinka drzew na prywatnej posesji bez zezwolenia

Weszła w życie zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Ustawa wprowadziła szereg istotnych zmian w przepisach dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu m.in. przepisów ustawy nie stosuje się do drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzew i krzewów usuwanych w celu...

Informacje dla inwestorów

Gdynia to dobre otoczenie biznesu z przyjaznym klimatem dla inwestorów, nowoczesną infrastrukturą techniczną, zasobami energii, wykształconymi kadrami, dobrą dostępnością komunikacyjną, wysokim poziomem usług oraz atrakcyjną ofertą wypoczynku.